The psychological support program of the Metropolitan Municipality, realized in partnership with APOZ, continues

1

Психологическата помощ като форма на палиативна грижа за тежко болни пациенти и техните близки в общинските многопрофилни болници за активно лечение ще продължи да се предоставя. Това ще гласуват общинските съветници на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък. През октомври 2022-а година, Столичният общински съвет прие предложената пилотна програма на председателя Георги Георгиев. За периода на действие на тези мерки са проведени близо 1200 психологични консултации с хоспитализирани и приходящи пациенти, с техни близки и придружители, както и с персонала на лечебните заведения.

Предвид успеха на пилотната програма и фактът, че от психологическата помощ са се възползвали голям брой пациенти, техни близки и служители на лечебните заведения, председателят на СОС предлага да бъде продължена пилотната програма до края на годината.

„Програмата ще продължи да бъде отворена за пациенти от целия град, а не само за лекуващите се в общински лечебни заведения. Идеята ни е да помогнем на хората да преминат по-лесно през стреса и тежкия период на лечение, като и да съдействаме за добрия завършек.“, коментира Георги Георгиев.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!