The proposal of the patient organization will be submitted to the Ministry of Health and the National Health Insurance

The Supervisory Board of the Health Insurance Fund decided, that he will accept a donation from the pharmaceutical company “Novartis”, manufacturer of the drug “Afinitor”, which will ensure the treatment of women with advanced breast cancer, announced by the box office.

We remind you, че преди седмица Надзорът взе решение Касата да не плаща за медикамента до края на годината поради липса на средства в бюджета й и това предизвика острото недоволство на пациентки.

Дарението ще покрие лечението на нуждаещите се за месеците октомври и ноември, като Надзорният съвет предлага този лекарствен продукт да бъде включен в Приложение 19 на Националния рамков договор по време на преговорите с Българския лекарски съюз за следващата година.

За БНР председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания Евгения Адърска коментира решението на надзора така:

Решението, което Надзорният съвет взе, изцяло се ангажира с невъзможността да остане дупка в осигуряването на този медикамент на нуждаещите се. Въведени са съответни условия. Ръководителят на Касата ще има грижата да следи и контролира това, пациентите да получат конкретното лекарство. We think, че онова, за което имахме желание да се направи и стимулирахме решението, вече е факт”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!