No clinical pathway for chemotherapy in the draft NHIF budget 2016 r.

16

For several days now, a draft Ordinance on defining the package of health activities has been published for public discussion on the website of the Ministry of Health, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Вижте проекта на наредбатаHERE
Насочваме вниманието Ви към липсата на КП за медикаментозно лечение на солидни тумори, which is defined as an outpatient procedure in this project. This means, че ще се провежда химиотерапия в доболничната помощ и само при усложнения ще могат пациентите да влизат в специализирано здравно заведение за 48 часово наблюдение.Можете ли да си представите 5 дневна химиотерапия, прилагана от личния ви лекар? Най-обезпокоително от всичко е, че в изработването на този проект за Наредба не са участвали нито Дружеството по медицинска онкология, нито националния консултант по медицинска онкология.”, коментира по този повод председателят на АПОЗ Евгения Адърска.
АПОЗ ви призовава да изразите мнението си на сайта на МЗ, преди да е станало късно. АПОЗ вече реагира официално. 14 дневния срок за публично обсъждане изтича на 12 November 2015 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!