CONSULTATION: Help APOZ to raise awareness of breast cancer patients

49

Breast cancer is one of the most common diseases in women.

Meeting with cancer is a test for you, Your loved ones, medical professionals and all, ангажирани с лечението му.

We, в Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, бихме искали да Ви помолим да отделите не повече от 10 minutes, за да дадете своето мнение по въпроси, които ще ни помогнат да разберем каква е информираността Ви за рака на млечната жлеза, както и да дадете своето мнение относно лечението у нас.

Проучването има за цел да установи имат ли пациентките достатъчно информация за заболяването си, което да ги предпази от погрешни решения и няма да позволи да се изгубят в процеса на правилно диагностициране и пълноценно лечение.
Процесът на информиране за рака на млечната жлезаот профилактика до всички етапи на лечение е част от постоянните дейности на АПОЗ през всичките 15 години от съществуването си. Сега АПОЗ се опитва да разбере доколко асоциацията е успяла да насити представите и какво знаят хората, които стават пациенти. И доколко културата, свързана с рака на гърдата, е част от информационния ресурс на днешните пациенти.
Благодарим за отделеното време!

Резултатите от изследването ще бъдат използвани единствено и само в подкрепа на дейностите на АПОЗ. Участието в изследването е анонимно и доброволно.

Екипът на АПОЗ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!