EuropaColon: Those dying from colorectal (of the large and small intestine) cancer per day in Europe are as many passengers on 12 bus

48

March is the European Colon Cancer Awareness Month (eCCAS), and the title of the initiative in for 2018 is #TimeChange (#Time4Change). The awareness initiative started earlier 10 years of the Eurocolon organization. Traditionally, a meeting is held every year in the European Parliament in Brussels, which marks the beginning of the initiative.

Annually in Europe around 470 000 души са диагностицирани с колоректален рак, показват статистиките. За съжаление се забелязва тревожна тенденцияот рак на дебелото черво да умират хора под 50 years.

Through 2018 g., в рамките на инициативата EuropaColon поставя въпросаНаправили ли сме достатъчно”?

Ние се ангажираме да предотвратим смъртта и да подобрим качеството на живот на хората, засегнати от рак на колоректалния карцином. Съвместната работа и ангажираното застъпничество е ключът към успехът на нашите усилия”, казва Jola Gore-Booth, основател и главен изпълнителен директор на EuropaColon.

“Ние вярваме, че за да се увеличава продължителността на живота на хората с колоректален рак, трябва да се предприемат действия за информиране на обществеността и осигуряване на достъп до скрининг. Колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-възможно е излекуването”, commented Evgenia Alexandrova, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!