For more and more women with advanced breast cancer, life goes on

56

12 One hundred of all newly diagnosed women with breast cancer in Bulgaria are in the last - metastatic stage. And this share is constantly growing. С новите терапии обаче това не означава сигурна смърт – те дават време, а времето носи още нови терапии и нова надежда. Така е възможно болестта да бъде превърната в хронична, а животът на пациентите удължен значително. Въпросът е обаче те да имат достъп до новите формули, да могат да сменят лечения и да комбинират между новоткритите молекули.

Това бяха основните изводи и послания по време на конференцияЖивотът с рак – предизвикателството метастатичен рак на гърдата”, панел от която беше модерирана от Евгения Александрова, Chairman of the Association of Cancer Patients and Friends.

Макар да няма мораториум върху новите европейски терапии, на практика такъв има, отбеляза в изказването си д-р Антоанета Томова, началник-отделение в Комплексен онкологичен център – Пловдив. Тя отбеляза, че одобрени в света и Европа молекули, въвеждащи нови терапии, всъщност могат да бъдат прилагани в 8-9 онкологични центъра в България от общо 25. Така пациентите или нямат достъп поради липса на възможности да пътуват до тези центрове, или трябва да плащат значителни суми за транспорт, настаняване и др. Отделно всеки лекар извън тези онкологични центрове трябвало да търси връзки с колеги от съответните звена, който ще е склонен да приеме техните пациенти, да ги лекува с новите молекули и няма да ги върне.

А експертите посочиха, че тези нови молекули всъщност са шансът за живот на болните в метастатичен стадий на рак на гърдата. Така можело да се контролира достатъчно добре болестта, така че хората да могат да живеят пълноценно. А ако нещо не действа – да се смени или комбинира с друго. “Нали сме в Европейския съюз, защо да нямат и българските пациенти достъп до това, което тези в ЕС ползват”, попита д-р Томова.

Участниците в дискусията наблегнаха още на нуждата от повече подкрепа, включително психологическа и дори взаимопомощ, както за пациентите, така и а техните семейства, relatives, близки приятели. Много от пациентките с метастатичен рак споделяли, че докато в начална фаза на болестта са получавали голяма подкрепа, то при връщане на заболяването, подкрепата в семейството и на работното място пада.

Затова в световната практика има много нови методи и похвати, както и цяло едно направление по онкологична психология. На лекарите им се обяснява как да общуват с пациентите и семейството, а на болните и близките им се дават насоки, идеи как да подходят към деца, към роднини. И макар в българското законодателство също да има възможности към болниците да бъдат назначавани специализирани психолози, това на практика не работи, отбеляза Евгения Александрова, President of the Association of Cancer Patients.

Освен статистиката, че в световен мащаб една от шест жени с рак на гърдата ще бъде диагностицирана за първи път вече с метастази, д-р Ася Консулова от Българското онкологично научно дружество отбеляза и че 50 на сто от пациентите имат нужда от повече, по-съвременна, коректна и ясна информация по въпроса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

We use cookies, to guarantee, that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will accept, that you accept privacy policy!